Bu Blogda Ara

24 Nisan 2012 Salı

ETRÜKSLER VE ANADOLU

ETRÜSKLER ve ANADOLU’nun TARİHSEL SAHİPLERİ

Batılı araştırmacılar tarafından tekrarlanan(DNA) testleriyle Etrüsklerin %97 Türk olduğunun tespiti,  Ön-Ata Uygarlığının Batılılar tarafından da keşfedilmesi demektir.Bu keşif’in en önemli sonuçlarından birincisi şudur :
İ:Ö 700 tarihini taşıyan ve Marsiliana Yazı tahtası adıyla  tanınan ders tahtasının üstündeki,  sağdan sol’a yazılmış olan ve Latin alfabesi sanılan alfabenin Etrüsk (OQUQU-PULT)u yani, Ön-Türk alfabesi olduğunun ortaya çıkmasıyla, Anadolu’nun dört bucağında  bulunan,bilinmeyen bir halka ait okunamayan denen ya da denmek istenen yazıtların Ön-Türkçe olduğu tasdik edilmiş bulunmaktadır…
 Profesör Afif Erzen’in, içinde yabancı araştırmacıların da bulunduğu bir ekiple 30 yıl kadar Doğu Anadolu’da yaptıkları inceleme sonuçlarını, TKK tarafından 1984’de basılmış olan Doğu Anadolu ve Urartular adlı kitabında okuyoruz  :
“…Kafkaslardan, kuzey Suriye ve İrak’ a kadar uzanan Doğu Anadolu Yüksek yaylâsı, büyük bir dört yol ağzı olan bu geniş yaylâda, nerdeyse, taş döneminde bile insan olmadığ(!) kanısına varılmıştı . 30 yıl guruplar halinde çalışan ekibimiz, buraya (onüçbin)lerden itibaren Orta Asya’dan sürekli göçler olduğunu meydana çıkarmıştır. Kars ve devamında Van / Hakkâri bölgesindeki 40bin kaya resmini içeren Tir-işin yaylâsıyla, 30 Km içerde İRAK’taki Şanidar mağarasına kadar uzanan bölge, Orta Asya kültürünün etkisindedir. Azerbaycan Kobistan bölgesine uzanan olan kaya resimleri ile Sibirya kültürü arasında bağlılık bulunmuştur.Bunlar Erzurum’daki CUNNİ mağarası resimlerini de katmamız gerekir…”
Prof. E.Alok’un 15 binde başlattığı tarih, bu kaya resimlerinde, bin yıllarla yelpazelenerek 1500 tarihinde , Silopi ilçesi yakınlarındaki  CUUDİ dağında sona ermektedir.
Prof.Erzen, “tarih öncesi çağlardan beri Anadolu bölgesi ile Azerbaycan ve Asya bozkırlarının Kültür ve san’at merkezleri arasında kopmaz bir birliğin olduğu açıktır”.der.

Prof.E.Feigl   “İ.Ö 4’ncü binde, Dıyarbakır merkez olmak üzere, Doğu  Anadolu’da çok kudretli bir Ön-Türk kültürü egemendir” diye yazar.(Mythe d.l.Terreur,Nonntal Salzburg.)
Kâzım Mirşan ,bu kaya ve mağara resimleri arasında şimdilik ve Yalnız doğu Anadoluda 26 yazıtın Ön-türkçe  içeriklerini örnek olarak ortaya koymuştur ; Etrüsk gerçeğinden sonra bu yazıtların Türkçe olmadığına kimse itiraz edemez...
Sonuç : demek ki ,Doğu Anadolu DİP KÜLTÜRÜ, ÖN-TÜRK KÜLTÜRÜDÜR.. Sonra gelen kültürler bunun üzerinde sentez ve gelişin prensibiyle yerleşmişlerdir.
Gerçekler bu kadar da değildir.  Centre  National de la Recherche Sceintifique’in 2000 Eylül, 386 nolu Bülten’i  ne diyordu : Hint-Avrupa teorisinin yalanlama zamanı gelmiştir…Öyleyse, Doğu Anadolu’da, Hint-Avrupa dili konuşan bir etni(halk) yaratma,  yapay kalmağa mahkûm, Batı’nın, hastalık derecesindeki üstünlük kompleksi’nden doğan siyasal bir yutturmacadır.
Dip Kültürün Ön-Türk olduğu , Hint-Avrupa dilleri teorisinin Batılılarca reddi sonucu, Anadolu’yu bir Mozayik olarak görme, onu Alt Kimlik ve üst kimlik diye tabakalara ayırma,Türkiyeli diye bir deyim icad etme, bu tutum, Anadoluyu  Öteki ülkelere uygulanmayan Wilson prensipleri ve Sevr şartlarına göre bölmek isteyenlerin safsatalarından ibarettir.
Demek ki, Anadolu’nun DİP KÜLTÜRÜ, Ön-Türk Kültürü’dür. Sonra gelenlerin dilleri bu köken üzerine kurulmuş ya da, bu kökenin büyük etkisi altında organize olmuşlardır.
Anadolu Ön-Türk  kültürü Mezopotamya ya inmiştir ve Mirşan , Asur’un tarihteki ilk adını
vermiştir : AT- UB UÇUB(tanrıya erişme ruhuna sahip yüce önderlik),  Profesör Abdülhalûk Çağ’ın tespitine göre, İ.Ö. 2bin’de Asur’da Türkçe konuşulmaktadır. Asur yılıklarında TURUKKUadının varlığı bu köken kültürün Ön-Türk olduğunun bir öteki ispatıdır.
            Siyasal tarih ve Mezopotamya  ayrı bir incelemeyi gerektirir.
Doğu Anadolu’yu tarihsiz bırakan Batılıların amacı ortadadır : Bu geniş yaylâya, çıkarlarına  uygun devletleri yerleştirmek…VE de, BOP’nin gerçekleşmesine engel olan , Dip kültürü, Türk kültürünü yok saymak …Atatürk, ne diyordu, tarihimizi, bilimsel belgelere dayanarak biz, kendimiz yazmalıyız…
HALUK TARCAN 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder